Test

 

 

Tento test si vypracujte před seminářem, pak po semináři porovnejte opět výsledky po jeho absolvování.

 

 

Trvalo to více než 16 roků , kdy Dr. Alex Loyd s týmem odborníků vytvořil tzv Hledač záležitostí srdce.

Odhalí nevědomé problémy srdce. Když odpovíte online, okamžitě dostanete zprávu s výsledky.

Je uveřejněn na amerických stránkách společnosti The Healing Codes  ( odkaz na konci strany ! ) a který se týká poodhalení základních 

záležitostí Vašeho duchovního srdce a představení směru a kategorií , na které byste se měli soustředit při práci s Léčebnými kódy . Na 

tomto testu se pracovalo několik let a výsledky, které při zodpovězení otázek obdržíte, Vás nasměrují na cestu, kterou byste se měli ubírat

při Vašem léčení. Když odpovíte online, okamžitě dostanete zprávu s výsledky v rozsahu 10-15 stran, v angličtině. Důležitá jsou pro Vás čísla

na začátku ve druhém sloupečku, ta stačí, pokud neumíte anglicky.

 

Důležitá jsou skóre u jednotlivých kategorií: rozdělená na 0-10.
Čím více pod 0 tedy 0 - (-10), od těchto kategorii začínat s kódováním.
Čím více nad 0 a ke stupni 10, tím máte tyto kategorie vyčištěné.

Doporučuje se začínat od kategorii s nejnižším skóre a věnovat se jí týden a následně přejít na další….až projdete postupně všech 12 kategorii.

 

Odkaz na testovacích "Hledač záležitostí srdce" naleznete  zde.

Otázky v češtině ke stažení zdarma klikněte zde.

 

https://thehealingcodes.com/assessment/